TR | EN
Görev Tanımları

BİRİM GÖREV TANIMLARI

YDYO Birim Görev Tanımı

PERSONEL GÖREV TANIMLARI

Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

Yüksekokul Müdür Yardımcısı 1 Görev Tanımı

Yüksekokul Müdür Yardımcısı 2 Görev Tanımı

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Yabancı Diller Yüksekokul Koordinatörleri

Kalite ve Akreditasyon  Birim Sorumlusu Görev Tanımı 

Mesleki Gelişim Birimi Sorumlusu Görev Tanımı

Ölçme Değerlendirme Birimi Sorumlusu Görev Tanımı

Program Geliştirme ve Materyal Destek Birimi Sorumlusu Görev Tanımı

Sınav Birimi Sorumlusu Görev Tanımı

Sosyal İşler Birimi Sorumlusu Görev Tanımı

Teknoloji Destek Birimi Sorumlusu Görev Tanımı

 

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

Yüksekokul Müdür Sekreteri Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Görev Tanımı

Personel İşleri-Yazı İşleri Birimi Görev Tanımı

Teknik İşler Tekniker Görev Tanımı

Teknik İşler Teknisyen Görev Tanımı

Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu Görev Tanımı

ALT BİRİM GÖREV TANIMLARI

Kalite ve Akreditasyon Birimi alt birim Görev Tanımı

Mesleki Gelişim Birimi alt birim görev tanımı

Ölçme Değerlendirme Birimi alt birim görev tanımı

Program Geliştirme ve Materyal Destek alt birim görev tanımı

Sınav Birimi alt birim görev tanımı

Sosyal İşler alt birim görev tanımı

Teknoloji Destek alt birim görev tanımı

 

Müdür Sekreterliği alt birim görev tanımı

Öğrenci İşleri alt birim görev tanımı

Personel İşleri - Yazı İşleri alt birim görev tanımı

Teknik İşler alt birim görev tanımı

Tahakkuk alt birim görev tanımı

Taşınır Kayıt alt birim görev tanımı

Satınalma alt birim görev tanımı