TR | EN
Yönetim Kurulu

Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Eyyüp Gülbandılar   (Müdür)

Öğr. Gör. Zeliha Yalçıntaş  (Müdür Yard.)

Öğr. Gör. Mutlu Korkmaz (Müdür Yard.)

Prof. Dr. Zekeriya Altaç  (Üye)

Prof. Dr. Dursun Hazer (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Öteyaka (Üye)

Doğan Balcılar (Yüksekokul sekreteri)