TR | EN
Sık Sorulan Sorular

A. İLETİŞİM

ESOGU Yabancı Diller Yüksekokulu’nun  https://ydyo.ogu.edu.tr/ web sitesi dışında resmi bir iletişim, duyuru platformu var mıdır?
 
-Evet, yüksekokulumuzun esoguydyo adında  resmi bir instagram hesabı da vardır. Buna ek olarak okulun resmi e-mail adresi de ydyo@ogu.edu.tr dir. 
Bu web bağlantısı da öğrenci istek ve şikayetleri için kullanılabilir: https://ydyo.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/46/ogrenci-isteksikayet-formu
 

B. KAYIT

1. Kayıt sırasında katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılabilir mi?

-Yeni kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payını ödemeyen hazırlık sınıfı öğrencilerinin kaydı yapılmaz / yenilenmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

2. Kayıt yapmaya çalışıyorum sistem hata veriyor. Hangi birim ile iletişime geçmeliyim? 

-Tüm kayıt işlemleri rektörlük merkezi öğrenci işleri tarafından yürütülmektedir. https://kayit.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/50/esogu-online-kayit-islemleri

3. Hazırlıkta ikinci yılım. Tekrar, sınav için kayıt yapmama gerek var mıdır? Geçen sene bitirdiğim kurdan mı devam etmem gerekiyor? 

-Eylül'de yapılan muafiyet sınavı için duyurular sayfasını dikkatle takip etmeniz ve sınava girmek için ydyo’ya dilekçe vermeniz gerekmektedir. Devam edeceğiniz kur;  girdiğiniz proficiency sınavı sonucu ve sene başında yapılan placement (yerleştirme) sınavına göre belirlenir. Sınava girmemeniz durumunda geçen sene devam ettiğiniz kur ve placement (yerleştirme) sınavı göz önünde bulundurulur. Kur yerleştirmede en sağlıklı sonucu almak için sınava girmeniz tavsiye edilir.
https://ydyo.ogu.edu.tr/Duyuru/Index

4. Hazırlık programında kayıt dondurabilir miyim? 

-Evet. İngilizce hazırlık programında öğrencilerin kayıt dondurma hakkı vardır. Güz yarıyılında kayıt donduran öğrenci, bahar yarıyılı eğitimine, öğretim yılı başında başlaması gereken seviye için ilan edilen koşullarda başlar. Devamsızlıktan kalan öğrenci kayıt dondurma hakkından yararlanamaz. 

5. Hazırlık sınıfına kayıtlı değilken derslere girebilir miyim?
-Dersleri sadece hazırlık programına kayıtlı öğrenciler takip edebilmektedirler.

C. HAZIRLIK EĞİTİMİ

1. Kayıtlı olduğum bölümde zorunlu hazırlık programı bulunmamaktadır, isteğe bağlı olarak hazırlık programı eğitimi alabilir miyim? 

-Hayır. Yabancı Dil Hazırlık Programının zorunlu olduğu Elektrik-Elektronik / Bilgisayar / Makine / Uçak Mühendislikleri, Mimarlık, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, İlahiyat Lisans Programı ve İngilizce Öğretmenliği programları dışında isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı programına öğrenci kabul edilmemektedir.

2.  Hazırlık sınıfında öğretim yıllık mı yoksa dönemlik midir?

-Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

3. Hazırlık sınıfının yaz okulu var mı? 
- Hazırlık programı için yaz okulu açılmamaktadır ve diğer üniversitelerin açtığı hazırlık programı yaz okulunun denkliği kabul edilmez.

4. Lisans eğitimine başlamak için gereken dil koşulu nedir?

-Öğrencilerin B1+ seviyesini başarıyla tamamladıktan sonra muafiyet sınavına girip 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir.

5. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olursam hazırlık eğitimime devam edebilir miyim?

-İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler eğitimlerine bölümlerinde devam ederler. 

6. Hazırlık sınıfı geçme notum lisans genel not ortalamamı (GNO) etkiler mi?

-Öğrencinin hazırlık sınıfı geçme notu lisans genel not ortalamasını (GNO) etkilememektedir.

 D. YABANCI DİL YETERLİK/ MUAFİYET SINAVI 

1. ESOGU Muafiyet sınavı tarihleri nelerdir? 
Bu tarihler net olarak akademik takvimden, öğrenci işleri daire başkanlığından veya ydyo.ogu.edu.tr adresinden edinilebilir. Genel bir cevap şudur:

  • Güz dönemi başlangıcı
  • Güz dönem sonu
  • Bahar dönemi sonu

2. ESOGU Muafiyet sınavın içeriği ve süresi nedir? Puanlama nasıldır? 

- ESOGU Muafiyet sınavı toplam 3 oturumdan oluşmaktadır:

Dinlediğini Anlama , Okuma, Dilbilgisi ve Kelime Bilgisini ölçen oturum çoktan seçmeli 80-100 sorudan oluşmaktadır. Bu oturumun süresi yaklaşık 120 dakikadır. 

Yazma bilgisini ölçen oturumda öğrencilerden bir paragraf yazmaları beklenir ve süresi yaklaşık 30 dakikadır. 

Konuşma oturumu bir kaç kısımdan oluşur. Süresi yaklaşık 15-20 dakikadır.

Bu oturumların her birinin yüzdelikleri farklıdır ve bu yüzdelikler yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.
ESOGU Muafiyet Sınavı toplam 100 puanlık bir sınavdır.

Sınav örnekleri için tıklayınız.

3.Sınav sırasında ne gibi kurallar uygulanmaktadır? 

  • Gerekli kontrollerin yapılabilmesi için öğrencilere sınav başlamadan en az 15 dakika önce sınav salonlarında olmaları önerilir.
  • Geç kalan öğrenciler Listening (Dinleme) bölümü bittikten sonra sınava alınacak, Listening sırasında sınıfta olmayan öğrencilerin Listening bölümüne cevap vermelerine izin verilmeyecektir. Speaking (konuşma)  sınavına geç kalan öğrenciler sınava kabul edilmeyeceklerdir.
  • Sınav düzenini bozan ve / veya kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve sınavları geçersiz sayılır. Kopyaya teşebbüs eden, kopya çeken, çektiren öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği madde 5, 6, 7 ve 8’e göre soruşturma açılır.
  • Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son 10 dakika kimsenin sınav salonunu terk etmesine izin verilmeyecektir.
  • Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem, silgi, vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
  • Sınav salonlarında teknolojik cihazların (cep telefonu, akıllı saat vb.) kullanılması KESİNLİKLE yasaktır. Herhangi bir ihlal durumunda öğrencinin sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav sonuçları nasıl ilan edilmektedir?

-Sınav sonuçları sınav bitiminden kısa bir süre sonra   ydyo.ogu.edu.tr  adresinden duyurulmaktadır.

5. Muafiyet sınavı çıkmış sorularına nereden ulaşabilirim?

-Web sayfasında örnek görülebilir.

6. Muafiyet sınavı için mazeret sınavı var mı? 

-Hayır.

7. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitimi aldım hazırlıktan muaf olmak için ne yapmalıyım? Bölümün yaptığı Muafiyet sınavı dışında başka uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçları kabul edilir mi? 

-Aşağıdaki tabloda belirtilen sınav notlarının herhangi birine sahip olmanız ve bunu belgelemeniz yada ESOGU Muafiyet Sınavına girerek başarılı olmanız gerekmektedir.

İngilizce

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

TOEFL IBT

84

CAE

B

CPE

C

PEARSON PTE

71

 

Almanca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

TestDaF

TDN3

Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II

B2

TELC Deutsch GmbH

C1-Befriedigend

GOETHE INSTITUT

Goethe-Zertifikat B2-Befriedigend

 

Fransızca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

DELF

DELF B2

 

E. SINAV DEĞERLENDİRME & DEVAMSIZLIK & RAPOR

1. Dağıtılan kısa sınav (quiz) kâğıdımda veya ara sınav / yıl sonu sınavı/ muafiyet sınavı kağıdımda hatalı okuma olduğunu düşünüyorum, nasıl bir yol izlemeliyim?

-Kısa sınav (quiz) kağıdınıza itirazınız varsa kağıdı değerlendiren hocanız ile iletişime geçmelisiniz.

Okul geneli yapılan sınavlar için , notların duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde imzalı resmi dilekçenizi Yüksek Okulumuz Öğrenci İşlerine elden ulaştırmanız ya da esoguydboi@gmail.com yada  ydyo@ogu.edu.tr ye e-mail atmanız gerekmektedir. İtiraz dilekçe örneğine yüksekokulumuzun web sayfasından ulaşabilirsiniz: https://ydyo.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/37/ogrenci

2. Ara sınav, kısa sınav gibi herhangi bir ölçme değerlendirme sonucu ya da devamsızlığım sistemde (OGUBS) hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu durumda ne yapmam gerekmektedir? 

-Kısa sınav, ödev, proje, gibi ders içi değerlendirmeler ve devamsızlık konusunda  öncelikle ilgili ders hocasına ulaşılmalıdır. Seviye tamamlama vb. okul geneli yapılan sınavlarla ilgili Yabancı Diller Yüksekokuluna dilekçe ile başvurulmalıdır.

3. Devamsızlıktan kalan öğrenci seviye tamamlama  sınavına  girebilir mi?

- Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur ve devam her ders saati alınır. Devamsızlık takibi sıkı bir şekilde yapılır. Devamsızlıktan kalan öğrenci seviye tamamlama sınavına giremez.

4. Derslere devam zorunluluğu nedir?
  -Yüksekokulumuzda tüm seviyeler için %85 devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler toplam ders saatlerinin %85'ine katılmak zorundadır.

5. Sağlık raporum olduğu süre içerisinde devamsızlık durumum devam eder mi? 
- Evet devam eder. Sağlık raporu devamsızlık durumu için geçerli değildir.

 6. Quiz, proje ödevi, vs  kaçırırsam sağlık raporu geçerli midir? Telafisi mümkün müdür? 

-Hayır, kısa sınav ve/veya  notlandırılmış ödevler için sağlık raporu geçerli  değildir, ve bunların telafisi yoktur.

7. Hazırlık öğrencisiyim. Ara dönem ve yıl sonu yapılan Muafiyet sınavlarına katılabilir miyim?

-Hazırlık sınıfında öğretime devam eden öğrencilerin güz ve bahar yarıyılı sonunda düzenlenen hazırlık eğitimi muafiyet sınavına girebilmeleri için eğitim aldıkları dildeki çıkış seviyesini başarı ile bitirmeleri ya da çıkış seviyesinin bir altındaki seviyenin de bulunduğu yarıyıl genel başarı notunun 100 üzerinden en az 80 olması gerekir.

8. Mazeret nedeniyle girilemeyen ara sınav, yıl sonu sınavı için nasıl bir süreç işler? 

-Üniversitemiz Senatosunca belirlenmiş “Haklı ve Geçerli Nedenlerle, herhangi bir ara sınava veya yarıyıl sonu seviye tamamlama sınavına katılamayan ve mazereti, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca kabul edilen Hazırlık Sınıfı öğrencileri için mazeret sınavı düzenlenir. Mazeret ile ilgili başvuru, mazeretin bitiminden itibaren ilk üç iş günü içinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular kabul edilmez.  Bir öğrenci bir yarıyıl boyunca en fazla bir mazeret sınavı hakkından yararlanabilir. Telafi sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır ve tarihleri ilan edilen sınavların telafisi yapılır.

9. Öğrencilerin birinci derece yakınlarından birinin ölümü durumunda nasıl bir süreç işler?

-Öğrencilerin birinci derece yakınlarından biri vefat ettiğinde durumu belgelemesi halinde beş gün için devamsızlıkları dikkate alınmaz.

F. KAMPÜS YAŞAMI VE YÜKSEKOKUL 

1. Üniversitemiz bünyesindeki sağlık kuruluşlarından ücretsiz sağlık hizmeti alabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim?

-Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezi öğrencilere ücretsiz sağlık hizmeti vermektedir. Bu konudaki bilgilendirmeyi Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak olarak üniversitemizin web sayfasındaki şu başlıkta bulabilirsiniz:  https://www.ogu.edu.tr/Icerik/Index/36/saglik-hizmetleri

2. Üniversitemiz öğrencilerine ücretsiz psikolojik destek, rehberlik ve danışma hizmeti veren merkez(ler) var mıdır? Varsa, bu hizmeti almak için nasıl bir yol izlemeliyim?  

-Evet, üniversitemizde bu hizmeti veren Mediko-Sosyal Merkezine bağlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile Gençlik Danışma Birimi mevcuttur. Mediko-Sosyal Merkezi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Birimine başvuruda bulunan her öğrenciye özel sorunlarının ve uyum problemlerinin çözümünde yardımcı olunmaktadır. Bu konudaki bilgilendirmeyi Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak   üniversitemizin web sayfasındaki şu başlıkta bulabilirsiniz:  https://www.ogu.edu.tr/Icerik/Index/36/saglik-hizmetleri

Bu web sayfasında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz: https://sks.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/123/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-birimi

 Birimden randevu almak için 08.00- 17.00 saatleri arasında  0 222 2393750/1322 dâhili numarayı arayabilir  ya da psikolojikdestek@ogu.edu.tr adresine e- mail atabilirsiniz.

3. Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüplerine dair bilgilendirme nasıl ulaşabilirim? 

-Üniversitemiz bünyesinde pek çok öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bu konudaki ayrıntılı bilgilendirmeyi Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak üniversitemizin web sayfasındaki şu başlıkta bulabilirsiniz:  https://www.ogu.edu.tr/Icerik/Index/33/ogrenci-kulupleri

Ayrıca, yüksekokulumuz bünyesinde danışmanlık hizmeti verilen öğrenci kulupleri ve görevli hocalar ile ilgili bilgilendirmeyi şu başlıkta bulabilirsiniz: https://ydyo.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/44/danismanlik-hizmeti-verilen-ogrenci-kulupleri

4. Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci spor tesisleri ve öğrenci spor kulüplerine dair bilgilendirmeye nasıl ulaşabilirim? 

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin daha düzenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla spor tesislerinde hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemizde, Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Üniversitelerarası Müsabakalar; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak, basketbol, voleybol, hentbol, plaj hentbolu, futbol, salon futbolu, plaj futbolu, Amerikan futbolu, tenis, masa tenisi, okçuluk, dağcılık, bilek güreşi, yüzme, badminton, satranç, boks, rugby ve briç branşlarında sportif faaliyetler yapılmaktadır.  Öğrencilerimiz üniversite takımlarına sporcu olmak için her eğitim- öğretim dönemi başında Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Bu konudaki ayrıntılı bilgilendirmeyi Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak üniversitemizin web sayfasındaki şu başlıkta bulabilirsiniz: https://www.ogu.edu.tr/Icerik/Index/37/sport-facilities Bunun yanı sıra, yüksekokulumuza bağlı Sosyal İlişkiler Biriminin yetkili hocaları yıl içinde sizlere bu konularda duyuru ve bilgilendirme yapacaktır. 

5. Üniversitemiz Meşelik Yerleşkesinde bünyesinde uygun fiyata ve sağlıklı yemek yenilebilecek öğrenci yemekhanesi var mıdır?

-Üniversitemiz Meşelik Yerleşkesinde Merkezi Yemekhane adı altında düzenlenen binanın zemin katında bir adet mutfak, birinci ve ikinci katlarda öğrenci yemek salonları ile hizmet verilmektedir. Buradaki görevli kişilere öğrenci kimliği ile başvurulduğunda, kayıt işlemi yapılır ve uygun ücret karşılığı yemek hizmeti alınabilir. Bu konudaki ayrıntılı bilgilendirmeyi Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak üniversitemizin web sayfasındaki şu başlıkta bulabilirsiniz: https://www.ogu.edu.tr/Icerik/Index/266/beslenme-olanaklari