TR | EN
Misyon ve Vizyon

Misyon (Özgörev):

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, etkin ve rekabetçi sağlık hizmetleri sunmayı, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bizlerin misyonu da, Üniversitemizde eğitimi tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dilde yürüten bölüm öğrencilerinin yabancı dil yeterliklerini ölçmek, öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri, kendi akademik alanlarında ve gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir şekilde yabancı dili kullanabilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Ek olarak eğitim dili Türkçe olan programlardaki yabancı dil derslerini etkili ve verimli bir şekilde yürütmektir.

Vizyon (Özbakış):

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bilgiyi değere dönüştüren, topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir araştırma üniversitesi olmayı hedeflemektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nün vizyonu ise, Üniversitemizin genel vizyonuna uygun ve uluslararası alanlarda gerekli niteliklere sahip bireyler yetiştirmek için yenilikçi ve dinamik bir anlayışla dil öğretimindeki modern yaklaşımları, yöntem ve teknikleri kullanarak nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermek; öğrencilerin hem bilimsel çalışma alanlarında hem de iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmaktır.