TR | EN
İzinler

A. YILLIK İZİN

1. Yıllık izin başvurusu, başlangıç tarihinden en az 10 gün önce yapılır.

2. Yıllık izin birden fazla dönemde kullanılabilir. Ancak, bir seferde alınacak izin süresi 5 işgününden az olamaz, iki yıllık izin arasında en az bir hafta çalışma olmalıdır.

3. Öğretim elemanları;

  • Eğitim-öğretim devam ederken,
  • Sınav haftalarında
  • Kayıt haftalarında yıllık izin kullanamaz.

4. Görev başı yapıldığı gün izin dönüş formu imzalanarak Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

 

B. MAZERET İZİNİ

1. Mazeret izin başvurusu, başlangıç tarihinden bir gün önce yapılabilir.

2. Başvuruya, mazereti açıklayan bir dilekçe eklenir.

3. Görev başı yapıldığı gün izin dönüş formu imzalanarak Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

 

C. RAPOR

1. Rapor alındığı anda Bölüm Başkanlığı ile diğer ilgili yöneticiler telefon ile bilgilendirilir.

2. Rapor, başlangıç günü veya izleyen mesai günü 17:00’ye kadar Bölüm Başkanlığı’na  elden götürülür veya gönderilir veya faks 0222 237 99 13 çekilir.

3. Görev başı yapıldığı gün izin dönüş formu imzalanarak Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

 

izin dönüş formunu buradan indirebilirsiniz